Vides politika

WMT_150318-1.png

Vides politika

Apņemšanās rūpēties par vidi:

  • Emisiju samazinājums visā mūsu darbībā
  • Apņemšanās samazināt, izmantot atkārtoti un pārstrādāt (3 R: reduce, re-use, recycle)
  • Nemitīgi meklējumi, kā uzlabot videi draudzīgu ilgtspējību


Pastāvīgi uzlabojumi:

  • Videi draudzīga darbība no pārdošanas un pēcpārdošanas darbībām līdz atpakaļnodošanai
  • Atbilstība juridiskajiem standartiem
  • Darbības, kas patērē mazāk enerģijas


Atklāts dialogs:

  • Iedrošināt visas ieinteresētās puses uz videi draudzīgu darbību
  • Radīt videi draudzīgu attieksmi
  • Izdevības, lai veicinātu vides apzināšanos

WESS Motors mīl dabu, tāpēc rūpējas par otrreizējo materiālu pārstrādi:
wess_vides_politika_zals.gif  wess_vides_politika_zils.gif


Balstoties uz mūsu Korporatīvās sociālās atbildības (CSR) politiku un Toyota Zemes statūtiem, WESS Motors aicina arī tevi domāt zaļi un rūpēties par vides ilgtspējību

Visā pasaulē un arī Latvijā vide un vides ilgtspējība ir kļuvusi par vienu no uzņēmējdarbības prioritārām jomām. Par apkārtējās vides saglabāšanu un ekoloģiskas vides īstenošanu tiek runāts arvien vairāk, īpaši nozīmīgs šis jautājums ir auto nozarē.

Zīmols Toyota ir inovāciju līderis pasaulē un savulaik atzīts par pasaules zaļāko zīmolu. Turpinot Toyota zīmola labākās tradīcijas un īstenojot videi draudzīgu uzņēmējdarbību, arī WESS Motors saņēmis atzinību, kā viens no desmit zaļākajiem Latvijas uzņēmumiem. 2017 Latvijas Mīlētāko zīmolu topā Toyota zīmols tika atzīts par visstraujāk zaļojošo zīmolu. Savukārt, transporta nozare atzīta par trešo “zaļāko” nozari Latvijā, apsteidzot tādas svarīgas jomas kā pārtika un dzērienu nozare.
WESS Motors bija pirmais autosalons Latvijā, kas 2012. gadā saņēma ISO 14001 standartu, izpildot visas augsto standartu prasības biznesa un ražošanas procesu menedžmentā.  Vides pārvaldības standarts ISO 14001 paredz uzņēmumu darbības atbilstību vides likumdošanas prasībām un nepārtrauktu vides snieguma uzlabojumu.  Balstoties uz Plāno-Dari-Pārbaudi-Darbojies ciklu, ISO 14001 tiek likts uzsvars uz ļoti svarīgām prasībām - identificēt, vadīt un veikt vides aspektu monitoringu jebkurā organizācijā, kā arī norādīt, kā pārvaldīt un uzlabot visu sistēmu.
Īstenojot videi draudzīgu uzņēmējdarbību un efektīvu resursu plānošanu, WESS Motors ik gadu izdodas ietaupīt 8% energoresursu. Rūpēs par apkārtējo vidi un īstenojot videi draudzīgu uzņēmuma darbību, WESS Motors nodrošina iespēju klientiem nodot izlietotās baterijas, riepas, akumulatorus u.c., kā arī tiek nodrošināta iespēja utilizēt vecos nolietotos auto. Katru gadu WESS Motors utilizē vairāk nekā 16 tonnas riepas, 1,2 tonnas bateriju un akumulatorus. Papildus tam, WESS Motors īsteno atkritumu un makulatūras šķirošanu, katru gadu makulatūras pārstrādei tiek nodotas vairāk nekā 5,5 tonnas papīra. 

WESS Motors rūp apkārtējā vide un savas darbības ietvaros, mēs aicinām arī savus partnerus un klientus sekot šai iniciatīvai – domāt zaļi un rūpēties par vides ilgtspējību. Vienlaikus WESS Motors atbalsta dažādus sporta un aktīvā dzīvesveida pasākumus, kā arī piedāvājot inovatīvus un videi draudzīgus Toyota tehnoloģiju risinājumus. Ar katru gadu aug hibrīdu pārdošanas apjomi, kas liecina par to, ka iedzīvotāji arvien vairāk uzmanību pievērš veselīgam un “zaļam” dzīvesveidam, tostarp, iegādājoties videi draudzīgus auto.

wess-3.png
Jevgēņijs Seņķovs
AS WESS valdes loceklis
ISO14001_logo.png

 ISO 14001:2015

Papildus tam WESS Motors Latvijā īsteno starptautisko Toyota zīmola standartu, kas ir izcils piemērs tam, ka rūpes par apkārtējo vidi var kļūt par uzņēmuma prioritāti. Toyota par nākotnes uzdevumu ir izvirzījusi samazināt automobiļu negatīvo ietekmi uz pasaules vidi un sniegt savu ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības izveidošanā, piedāvājot arvien labākus mobilitātes risinājumus, lai līdz 2050. gadam Toyota sasniegtu galveno mērķi – „automobiļi bez izmešiem“.


wess-4lv.png